حامی مهاجر / اخذ ویزای کار H1-B آمریکا

برای اخذ ویزای کار تخصصی H1-B، متقاضی باید حداقل مدرک لیسانس دانشگاهی داشته باشد. البته چهار سال تحصیل دانشگاهی باید احراز شود. درجه یا مدرک دانشگاهی میتواند از دانشگاه های آمریکا یا هر دانشگاه رسمی در هر کشور دیگری دریافت شود.

در صورتی که درجه دانشگاهی کمتر از چهارسال باشد یا اصلا درجه دانشگاهی وجود نداشته باشد نیز شرایطی برای دریافت ویزا هست. قوانین عمومی در این رابطه هست که هر سه سال سابقه فعالیت شغلی را برابر با یک سال تحصیل آکادمیک میداند.

شخص متقاضی متخصص باید کارفرمایی را برای این موضوع داشته باشد که آن کارفرما از اداره کار ایالات متحده آمریکا LCA داشته باشد و بتواند نیروی متخصص کار را اسپانس کند. قبل از فایل کردن درخواست در اداره مهاجره، LCA باید مورد تایید وزارت کار ایالات متحده قرار گرفته باشد. LCA تعیین کننده میزان حداقل حقوق و محل کار و سایر شرایط کاری برای کارفرما و نیروی کار است.
به صورت کلی، کلاس های ویزای غیر مهاجرتی آمریکا نیاز به حفظ اقامت در خارج آمریکا دارد. یعنی باید نشان دهید که به صورت موقت به آمریکا آمده اید و قصد بازگشت به میهن خود را دارید. اما قوانین برای یک دارنده ویزای H کمی متفاوت است. این اجازه داده میشود که دارندگان ویزای H به دو منظور بازگشت به وطن و پیگیری قانونی برای اخذ اقامت دائم آمریکا فعالیتشان در آمریکا را ادامه دهند. یعنی شما با ویزای غیر مهاجرتی H وارد آمریکا میشوید و به صورت قانونی برای اخذ اقامت دائم آمریکا اقدام به تکمیل فرم های لازم اقامتی میکنید.

اعضای خانواده یعنی همسر و فرزندان زیر 21 سال نیز با ویزای H-4 میتوانند همراه شما که ویزای H1-B دریافت کردید وارد خاک آمریکا شوند. ویزای H4 مجوز حضور قانونی در خاک آمریکا است. این ویزا اجازه تحصیل دارد اما حق کار ندارد. البته در دوران اوباما اجازه کار برای همسر کسی که ویزای H1-B داشت داده شد که در دوران ترامپ احتمال تجدید نظر روی آن ابلاغ وجود دارد.
برای اخذ ویزای کار تخصصی H1-B، متقاضی باید حداقل مدرک لیسانس دانشگاهی داشته باشد. البته چهار سال تحصیل دانشگاهی باید احراز شود. درجه یا مدرک دانشگاهی میتواند از دانشگاه های آمریکا یا هر دانشگاه رسمی در هر کشور دیگری دریافت شود.

در صورتی که درجه دانشگاهی کمتر از چهارسال باشد یا اصلا درجه دانشگاهی وجود نداشته باشد نیز شرایطی برای دریافت ویزا هست. قوانین عمومی در این رابطه هست که هر سه سال سابقه فعالیت شغلی را برابر با یک سال تحصیل آکادمیک میداند.

شخص متقاضی متخصص باید کارفرمایی را برای این موضوع داشته باشد که آن کارفرما از اداره کار ایالات متحده آمریکا LCA داشته باشد و بتواند نیروی متخصص کار را اسپانس کند. قبل از فایل کردن درخواست در اداره مهاجره، LCA باید مورد تایید وزارت کار ایالات متحده قرار گرفته باشد. LCA تعیین کننده میزان حداقل حقوق و محل کار و سایر شرایط کاری برای کارفرما و نیروی کار است.
به صورت کلی، کلاس های ویزای غیر مهاجرتی آمریکا نیاز به حفظ اقامت در خارج آمریکا دارد. یعنی باید نشان دهید که به صورت موقت به آمریکا آمده اید و قصد بازگشت به میهن خود را دارید. اما قوانین برای یک دارنده ویزای H کمی متفاوت است. این اجازه داده میشود که دارندگان ویزای H به دو منظور بازگشت به وطن و پیگیری قانونی برای اخذ اقامت دائم آمریکا فعالیتشان در آمریکا را ادامه دهند. یعنی شما با ویزای غیر مهاجرتی H وارد آمریکا میشوید و به صورت قانونی برای اخذ اقامت دائم آمریکا اقدام به تکمیل فرم های لازم اقامتی میکنید.

اعضای خانواده یعنی همسر و فرزندان زیر 21 سال نیز با ویزای H-4 میتوانند همراه شما که ویزای H1-B دریافت کردید وارد خاک آمریکا شوند. ویزای H4 مجوز حضور قانونی در خاک آمریکا است. این ویزا اجازه تحصیل دارد اما حق کار ندارد. البته در دوران اوباما اجازه کار برای همسر کسی که ویزای H1-B داشت داده شد که در دوران ترامپ احتمال تجدید نظر روی آن ابلاغ وجود دارد.